Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Ο ρόλος της φυσικής γεωγραφίας στις πολεμικές επιχειρήσεις του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου: εστιάζοντας στην Πελοπόννησο

Πτυχιακή εργασία του Γεώργιου Μπουκουβάλα με τίτλο Ο ρόλος της φυσικής γεωγραφίας στις πολεμικές επιχειρήσεις του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου. Εστιάζοντας στην Πελοπόννησο που μπορείτε να διαβάσετε εδώ http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/2656/1/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82%2c%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82.pdf

 Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον ελληνικό Εμφύλιο πόλεμο στην Πελοπόννησο και σε ποιο βαθμό η έκβασή του επηρεάστηκε από γεωγραφικούς παράγοντες. Δεν θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι το αποτέλεσμα του εμφυλίου θα ήταν διαφορετικό με κάποιους παράγοντες διαφοροποιημένους γιατί αυτό δεν θα είχε καμία χρησιμότητα για την ιστορική αφήγηση. Αυτό που θέλει να δείξει η συγκεκριμένη εργασία είναι: α) Οι ιδιομορφίες του πελοποννησιακού χώρου σε φυσικο-γεωγραφικό αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο και πώς αυτές έχουν συνέπειες σε γεω-στρατιωτικό επίπεδο στο δεδομένο χωροχρόνο και β) αν αυτές οι ιδιομορφίες, με ποιο τρόπο και πόσο έντονα κατάφεραν να επηρεάσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Εμφυλίου, τα αποτελέσματα των μαχών και συνολικά, ποια ήταν η αλληλεπίδραση χώρου και ανθρώπων στον ελληνικό Εμφύλιο πόλεμο. Η εργασία εστιάζει στην Πελοπόννησο ειδικά, γιατί κρίνεται πως το συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα εμφάνισε ιδιαιτερότητες και στη γεωγραφική του διάσταση και στον πολεμικό χαρακτήρα της σύγκρουσης. Επίσης, μια τέτοια έρευνα, κρατώντας δηλαδή σαν πρώτο παράγοντα τη φυσική γεωγραφία για την ανάλυση των γεγονότων της Πελοποννήσου στον Εμφύλιο δεν έχει εκπονηθεί και εκτιμάται πως έχει στοιχεία για να προσφέρει κάτι καινούργιο στην ανάλυση του εμφύλιου πόλεμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου